Liv i leire logo
Artikler

Artikler

Hvorfor holder vi egentlig på med denne leira?

En av de viktigste tingene jeg som menneske jobber med og som det er stor oppmerksomhet rundt for tiden, er sentrering- du vet: mindfulness, tilstedeværelse, et liv i balanse osv. Det er ganske vanskelig for oss, så fremtids og målorienterte som vi har blitt. Vi behøver å øve oss! Masse! Vi får det ikke til med en gang. Så hvorfor driver vi med leire!

Instinkter- hvordan bruker vi dem? Motivasjon eller noe vi skal undertrykke i vårt moderne samfunn?

De fleste er vel enige om at en del instinkter ikke er hensiktsmessige. Vi skjønner at fight og flight impulsene våre ikke alltid er reelle- vi er ikke nødvendigvis i fare- og denne type instinkter gir oss bare stress. Men vi har mange nødvendige instinkter og en del av de er positive og betegnes f.eks. som magefølelsen. Ett instinkt er jeg spesielt opptatt av, - men først til hvordan de oppstår.

Kreativ utfoldelse!- selvfølgelig viktig for barna også!

Det snakkes heldigvis masse om at det er feil å nedprioritere kunstfagene i skolen. Men det tar nok litt tid å rette opp.